تورهای گردشگری افرا آفرود

گروه گردشگری افرا آفرود شاهرود بهترین تورهای گردشگری خود را در این صفحه به گردشگران عزیز خود معرفی میکند. در ادامه برنامه های گردشگری و فهرست تورهای گردشگری شاهرود سمنان را مشاهده میکنید:

منطقه دیدنی توران

تور گردشگری کویر خارتوران

برنامه کویر گردی گروه گردشگری افرا آفرود برای کویر خارتوران از قرار زیر میباشد:

تاریخ شروع: 1398/11/01 تاریخ پایان: 1398/11/04

مسیرهای گردشگری: حرکت از شاهرود به سمت کویر خارتوران

وضعیت اسکان: شب اول در هتل قصر بسطام، شب دوم و سوم در خانه افراد محلی

تور گردشگری جنگل ابر شاهرود

برنامه گردشگری افرا آفرود برای گردش در جنگلهای چند ده میلیون ساله هیرکانی از قرار زیر است:

تاریخ شروع: 1398/11/02 تاریخ پایان: 1398/11/05

مسیرهای گردشگری: حرکت از مسیرجنگل های هیرکانی به سمت جنگل ابر و در نهایت به سمت بلندی ها

وضعیت اسکان: شب اول در عمارت قربان خان ابر  وشب های دوم و سوم در جنگل کمپ خواهیم زد.

جنگل ابر
تور خارتوران

تور گردشگری نمایش ستارگان بیابان

برنامه گردشگری افرا آفرود برای دیدن کهکشان راه شیری در بیابان های کویر خارتوران:

تاریخ شروع: 1398/10/28 تاریخ پایان: 1398/11/01

مسیرهای گردشگری: ابتدا به پارک ملی توران رفته و از آنجا دیدن خواهیم نمود سپس شب در کویر …

وضعیت اسکان: شب اول در هتل قصر بسطام و شبهای دوم و سوم در بیابان کمپ خواهیم زد.